Został zatwierdzony nowy projekt europejski

Został zatwierdzony nowy projekt europejski

 

Biura Komisji Europejskiej zatwierdziły, złożony w kwietniu przez Hospitality Europe z Brukseli, wniosek o dofinansowanie europejskiego projektu mającego na celu ułatwienie dostępu i praktykowanie sportu przez osoby niepełnosprawne będące podopiecznymi dzieł Zakonu w Europie.

Projekt noszący nazwę “Zawody sportowe osób niepełnosprawnych” (ang. “persons with DISabilities PLAYing competitive sports –skrót: projekt DISPLAY) został dofinansowany kwotą 59.000 euro w ramach programu ERASMUS+, który przeznacza pewną część ze swojego budżetu na projekty przyczyniające się do rozwoju sportu na szczeblu europejskim i sprzyjające praktykowaniu aktywności fizycznej także wśród osób niepełnosprawnych lub członków grup zagrożonych.

Aktywność fizyczna sprzyja integracji i społecznej inkluzji osób niepełnosprawnych, zwiększa poczucie własnej wartości, poprawia samopoczucie psychofizyczne, wzmacnia odpowiedzialność, inspiruje do przestrzegania zasad i szacunku do przeciwnika.

Nowy projekt DISPLAY będzie koordynowany przez klub sportowy Zakonu Szpitalnego działający przy ośrodku dla osób niepełnosprawnych w Gjión w Hiszpanii (Club Deportivo Sanatorio Maritimo). Zaangażowane w ten projekt będą także Fundacja Św. Jana Bożego z Madrytu we współpracy z ośrodkiem naukowym ds. sportu integrującego Politechniki w Madrycie, Fundacją św. Jana Bożego z Francji, ośrodkiem opieki dla osób niepełnosprawnych Prowincji Austriackiej w Kainbach bei Graz i ośrodkiem Sióstr Szpitalnych z Lizbony.

Celem projektu jest utworzenie europejskiej sieci współpracy pomiędzy tymi strukturami, które mają już swoje własne doświadczenia we wdrażaniu osób niepełnosprawnych w praktykowanie sportu wyczynowego i aktywności fizycznej, a także ma pozwolić na wymianę dobrych praktyk i zbudowanie synergii wśród opiekunów, instruktorów i trenerów sportowych oraz personelu pracującego w zaangażowanych dziełach.

W tym celu będą organizowane spotkania w różnych krajach europejskich, jak również zostanie przygotowana publikacja zawierająca kierunki działania sprzyjające aktywności sportowej osób niepełnosprawnych. Rozpoczęcie projektu planowane jest w pierwszych miesiącach 2018 roku. 


 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page