Imigranci i uchodźcy w Europie

Zaangażowanie Zakonu

 

Co robi Zakon w Europie w nadzwyczajnej sytuacji dotyczącej imigrantów i uchodźców? Kwestia ta została szeroko omówiona na Konferencji Regionalnej Europy, która odbyła się w 2016 r., w Sorrento we Włoszech. Ostatnio Kuria zdecydowała się zebrać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, a otrzymane dane wskazują na to, że Zakon w Europie robi dużo więcej niż to, co jest upubliczniane przez prowincje i dzieła.

10 z 11 Prowincji Zakonu w Europie zaangażowanych jest w realizację konkretnych projektów w obszarze opieki nad imigrantami i uchodźcami. A dokładnie, jest już 50 europejskich dzieł Zakonu, które zapewniają pomoc i wsparcie dla migrantów i uchodźców. Do tych konkretnych projektów, należałoby dodać opiekę zdrowotną, którą szpitale Zakonu zapewniają imigrantom i uchodźcom w trakcie wykonywania swoich rutynowych czynności. W tym zakresie trudno jest zebrać dokładne dane. Tylko w przypadku 23 z 50 projektów realizowanych na rzecz migrantów i uchodźców, nasze dzieła otrzymują wsparcie finansowe od państwa lub innych organizacji. Reszta jest w całości finansowana przez Zakon. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że 19 z 50 projektów realizowanych jest we współpracy z innymi organizacjami.

Dane w skrócie:

Prowincje

Wsparcie od innych organizacji

Projekty realizowane wyłącznie przez Zakon

Projekty realizowane we współpracy

Wsparcie finansowe od państwa lub z innych źródeł

Podopieczni

Razem

1

31

19

23

ok. 5.800

 

Liczba podopiecznych (ok. 5800) jest z pewnością w rzeczywistości większa dlatego, że nie dysponujemy dokładnymi danymi na temat imigrantów i uchodźców, którzy przychodzą do poradni znajdujących się przy naszych szpitalach. Interesującą rzeczą jest to, że jeden ze szpitali opublikował specjalny przewodnik w różnych językach, w celu ułatwienia imigrantom i uchodźcom korzystanie z różnego rodzaju świadczeń i usług medycznych. Podobny przewodnik został opracowany także dla personelu.

Główne sektory w których Zakon zapewnia pomoc i opiekę imigrantom oraz uchodźcom są następujące:

Formacja zawodowa. 7 dzieł Zakonu prowadzi specjalne programy, aby pomóc imigrantom i uchodźcom w przygotowaniu się do podjęcia szkoleń zawodowych.

Zakwaterowanie, integracja i nauka języka. 30 dzieł prowadzi tego rodzaju działalność.

Szczególne inicjatywy. Jedno dzieło oferuje bezpłatną pomoc prawną dla imigrantów i uchodźców. Z kolei personel z innego dzieła pomaga w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Chios. Trzy dzieła realizują konkretne programy mające na celu poprawę koegzystencji i integracji pomiędzy lokalną ludnością a imigrantami i uchodźcami (inicjatywy, w których udział biorą zarówno mieszkańcy jaki i imigranci i uchodźcy). 

Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page