Imigranci i uchodźcy w Europie

Zaangażowanie Zakonu

 

Co robi Zakon w Europie w nadzwyczajnej sytuacji dotyczącej imigrantów i uchodźców? Kwestia ta została szeroko omówiona na Konferencji Regionalnej Europy, która odbyła się w 2016 r., w Sorrento we Włoszech. Ostatnio Kuria zdecydowała się zebrać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, a otrzymane dane wskazują na to, że Zakon w Europie robi dużo więcej niż to, co jest upubliczniane przez prowincje i dzieła.

10 z 11 Prowincji Zakonu w Europie zaangażowanych jest w realizację konkretnych projektów w obszarze opieki nad imigrantami i uchodźcami. A dokładnie, jest już 50 europejskich dzieł Zakonu, które zapewniają pomoc i wsparcie dla migrantów i uchodźców. Do tych konkretnych projektów, należałoby dodać opiekę zdrowotną, którą szpitale Zakonu zapewniają imigrantom i uchodźcom w trakcie wykonywania swoich rutynowych czynności. W tym zakresie trudno jest zebrać dokładne dane. Tylko w przypadku 23 z 50 projektów realizowanych na rzecz migrantów i uchodźców, nasze dzieła otrzymują wsparcie finansowe od państwa lub innych organizacji. Reszta jest w całości finansowana przez Zakon. Bardzo dobrą wiadomością jest to, że 19 z 50 projektów realizowanych jest we współpracy z innymi organizacjami.

Dane w skrócie:

Prowincje

Wsparcie od innych organizacji

Projekty realizowane wyłącznie przez Zakon

Projekty realizowane we współpracy

Wsparcie finansowe od państwa lub z innych źródeł

Podopieczni

Razem

1

31

19

23

ok. 5.800

 

Liczba podopiecznych (ok. 5800) jest z pewnością w rzeczywistości większa dlatego, że nie dysponujemy dokładnymi danymi na temat imigrantów i uchodźców, którzy przychodzą do poradni znajdujących się przy naszych szpitalach. Interesującą rzeczą jest to, że jeden ze szpitali opublikował specjalny przewodnik w różnych językach, w celu ułatwienia imigrantom i uchodźcom korzystanie z różnego rodzaju świadczeń i usług medycznych. Podobny przewodnik został opracowany także dla personelu.

Główne sektory w których Zakon zapewnia pomoc i opiekę imigrantom oraz uchodźcom są następujące:

Formacja zawodowa. 7 dzieł Zakonu prowadzi specjalne programy, aby pomóc imigrantom i uchodźcom w przygotowaniu się do podjęcia szkoleń zawodowych.

Zakwaterowanie, integracja i nauka języka. 30 dzieł prowadzi tego rodzaju działalność.

Szczególne inicjatywy. Jedno dzieło oferuje bezpłatną pomoc prawną dla imigrantów i uchodźców. Z kolei personel z innego dzieła pomaga w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Chios. Trzy dzieła realizują konkretne programy mające na celu poprawę koegzystencji i integracji pomiędzy lokalną ludnością a imigrantami i uchodźcami (inicjatywy, w których udział biorą zarówno mieszkańcy jaki i imigranci i uchodźcy). 

Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore
Ingrandisci
Spaziatore
Spaziatore

 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page