Trwają przygotowania do 69 Kapituły Generalnej

Pod koniec marca prowincje otrzymały pierwszą wersję „Dokumentu roboczego Kapituły Generalnej 2019”. W kolejnych miesiącach, regiony Zakonu, poproszone będą o opracowanie (z uwzględnieniem swojej konkretnej sytuacji) a następnie przedstawienie wspólnych propozycji w oparciu o tematy zawarte w pierwszych sześciu rozdziałach dokumentu roboczego. Ponadto, w siódmym rozdziale została przewidziana możliwość zaproponowania przez regiony innych tematów, które mogą być ważne dla przyszłości Zakonu. Na kolejnym spotkaniu Komisji Przygotowawczej, w lipcu 2017 r., propozycje regionów zostaną przeanalizowane i włączone do „Dokumentu Kapitulnego”.

Wspomniane sześć rozdziałów ma następujące tytuły:
1: Współbracia we wspólnocie.
2: Współbracia, jako część Rodziny św. Jana Bożego.
3: Rodzina św. Jana Bożego.
4: Świadectwo szpitalnictwa.
5: Struktury w optyce przyszłości.
6: Współpraca międzynarodowa.

Pierwsza wersja dokumentu została opracowana przez Komisję Przygotowawczą powołaną przez Definitorium Generalne w styczniu 2016 r. Odbyły się już dwa spotkania Komisji, pierwsze w styczniu 2016 r. a drugie w marcu 2017 r. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na lipiec 2017 r. Skład komisji jest następujący:

Br. Rudolf Knopp, I Radny Generalny, Przewodniczący

Br. Pascal Ahodegnon, IV Radny Generalny

Br. Massimo Villa, Prowincjał Prowincji Lombardzo-Weneckiej

Br. José Antonio Soria, Prowincjał Prowincji Andaluzyjskiej

Br. Dairon Meneses, Kolumbia

Br. Leopold Gnami, Kenia

Br.Binish Mulackal, Indie (Wspólnota Apteki Watykańskiej)

Pani Sharon Balmaine, Irlandia

Pan Antoine Soubrier, Francja

Pani Silvia Farina, Kuria Generalna (sekretariat)

 

Zadaniem pierwszej wersji „Dokumentu” jest to, aby regiony przemyślały i opracowały konkretne propozycje, mając na uwadze ich szczególną sytuację. Dotychczas problemem dokumentów kapitulnych było zbytnie uogólnianie i dlatego propozycje nie były konkretne. Ponadto, w przeszłości, komisjom przygotowującym zarzucano zbytni eurocentryzm. Aby nie popełniać tego samego błędu, postanowiono zastosować inne podejście - założenie jest takie, aby dać głos poszczególnym regionom. Ten etap prac Komisji Przygotowawczej powinien się zakończyć w sierpniu 2017 r., ponieważ po tym terminie prace w prowincjach będą skoncentrowane na przygotowywaniu kapituł prowincjalnych, które odbędą się w 2018 r. Komisja Przygotowawcza będzie oczywiście kontynuować swoją pracę, ponieważ jest jeszcze wiele innych spraw do dopracowania.

Oprócz Komisji Przygotowawczej (która zajmie się tematami/dokumentami Kapituły), Definitorium Generalne powoła Komisję Organizacyjną, która zajmie się aspektami logistycznymi Kapituły, jak np. organizacją przyjazdów i wyjazdów uczestników, zorganizowaniem czasu wolnego i organizacją codziennych prac.

69 kapituła generalna 2019 – zostało już ustalone:
-    Hasło:
Kształtując przyszłość Szpitalnictwa
-    Daty:
14 stycznia - 5 luty 2019
-    Miejsce:
Villa Aurelia, Curia Generalizia dei Sacerdoti Del Sacro Cuore di Gesł (Dehoniani),
www.villaaurelia.net

-    Moderator etapu rozeznania przez wyborami:
Ojciec Juan Carlos Martos, klaretanin (współpracował już z Zakonem przy rożnych okazjach)
-    Logo

 
 

Salva questo testoSegnala ad un amicoStampaTorna alla pagina precedenteTorna alla home page